Kryptovaluta og skatt?

Som skattepliktig bruttoformue regnes i utgangspunktet alle formuesobjekter med omsetningsverdi som skattyteren eier ved utgangen av inntektsåret. Dette omfatter også bitcoin og annen «virtuell valuta». I utgangspunktet gjelder dette uansett hvor i verden eiendelene befinner seg.

Dersom du har solgt kryptovaluta som du eier, eller har «minet» og solgt kryptovaluta i inntektsåret skal det beregnes gevinst eller tap ved realisasjon av denne. Gevinst føres i din skattemelding under post 3.1.12 «Annen inntekt» og tap under post 3.3.7 «Andre fradrag».

skatta på kryptovaluta

Det regnes som skattemessig realisasjon når du selger en virtuell valuta mot oppgjør i en annen virtuell valuta. Gevinst/tap skal beregnes ved å fastsette kryptovaluta verdi i norske kroner på transaksjonstidspunktet.

Dersom du har flere enheter innen samme virtuelle valuta, f.eks. flere satoshi/bitcoins, må du selv ta stilling til hvilken enhet som faktisk er solgt, og gevinst/tapsberegningen vil avhenge av hva som var din inngangsverdi på den solgte enheten. Det er ikke noe krav om at den enheten som er kjøpt først må selges først (det gjelder ikke noe FIFU-prinsipp (først inn først ut), slik det gjør for blant annet aksjer).

Skattekontoret krever at du rapporterer TOTAL utveksling og transaksjoner som har tatt kryptoen til krypto når du erklærer. Du bør derfor lagre denne informasjonen (dette er vanligvis logget av handelsplattformene og lastes vanligvis ned i form av et Excel-dokument). Dette kan Cointracking hjelpe deg med

Systemet i dag er vanskelig og Skatteverket ser ikke ut til å ha forklart hvordan dette skal gjøres. Derfor er det gode å ha dette grunnlaget hvis Skatteverkat ville lure på hvordan du klarte å samle pengene som en vakker dag utløser på bankkontoen din som et resultat av en kryptoinvestering. Vi mistenker at skattekontoret ikke er så interessert i å gjennomgå hver transaksjon som en daghandler har gjort over et år, poenget er ved å kunne / kreve grunnlag – hindre hvitvasking av penger.

Beregn din skatt med Cointracking (10% rabatt med vår link)

Cointracking
Åpen konto
  • Oppsummer transaksjonene dine

  • Beregn gjennomsnittlig kostnad beløp

  • Eksporter dine transaksjoner i Excel fra en hvilken som helst handelsplattform

Nedenfor følger et praktisk eksempel som viser hvordan du som skattepliktig skal behandle kjøp, salg og beholdning av bitcoin i din skattemelding:

Du kjøper 10 bitcoins den 10.01.2017 til en kurs av kr 100 000 pr bitcoin. Den 19.12.2017 selger du 5 bitcoins til en pris av kr 150 000 pr bitcoin. Du sitter da igjen med 5 bitcoin ved årsslutt. Kurs pr 01.01.2018 er kr 117 000.

For å regne verdien på formue og gjeld, brukes kursen per 1. januar året etter inntektsåret.

Følgende beløp skal da tas med i din skattemelding:

Salgspris 5 bitcoins a kr 150 000 blir             kr 750 000

– inngangspris 5 bitcoins a kr 100 000 blir     kr 500 000

= Gevinst                                                       kr 250 000

Gevinsten på kr 250 000 føres under post 3.1.12 «Annen inntekt»  i din skattemelding.

Pr 1.1.2018 sitter du igjen med 5 bitcoins (10 – 5) til en verdi av kr 117 000 (kurs pr 01.01.2018). Verdien på dine 5 bitcoins blir da 5 x kr 117 000 = kr 585 000.

Verdien på dine bitcoins pr 1.1.2018, som er kr 585 000, føres da under post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue» i din skattemelding.

Mer informasjon om dette finnes på skattemyndighetens hjemmeside: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/e-handel/skattemessige-konsekvenser-ved-bruk-av-bitcoins-og-andre-virtuelle-valutaer-for-privatpersoner/https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/andratillgangar/virtuellavalutor.4.15532c7b1442f256bae11b60.html

PS. Hvis du vil lese mer om fordelene og ulempene ved sertifikater og for å beholde din egen valuta, vennligst les vår guide «Sertifikat VS kryptovaluta»